tisdag 27 september 2016

Lösningar och fällningar

Våra gemensamma anteckningar från undersökningarna av fällningar.
Kom ihåg att POSITIVA joner dras mot NEGATIVA joner (och tvärtom)


måndag 26 september 2016

onsdag 21 september 2016

Övningsprov åk 8

Hejsan hoppsan, du som går i åk 8 kan klicka här för att hitta ett övningsprov för området molekyler och joner.

Kovalenta och jon bindningar


I en diamant delar alla kolatomer på elektroner med varandra, den i mitten delar en till sina grannar som i sin tur delar en tillbaka - räkna antalet elektroner i andra skalet så får du se hur många elektroner den har i sitt yttersta skal!


Syrgas (två syrgasatomer som delar på elektroner - de har nu åtta elektroner i sitt yttersta skal)


Natriumklorid (koksalt)

tisdag 20 september 2016

Läxa år 9 till fredag

Du ska till fredag tänka över detta:

Hur länge har vi människor sett ut som vi gör idag?

Försök hitta underlag för din "gissning" - ge helst exempel som styrker det du säger!

Anteckningar 8b sammanfattning övn 1-4


Bilden ovan: BTB är en indikator. När BTB kommer i kontakt med något surt blir BTB gult, när BTB kommer i kontakt med något med pH ~7 blir det grönt, med bas blir BTB blått.