måndag 3 april 2017

Frågor för åk 7 kemi 3 april

Vad är ett grundämne?
Vad är en molekyl?
Vad är en kemisk förening?
Hur många väteatomer har en vattenmolekyl?
Hur många vattenmolekyler kan åtta syremolekyler bilda?

måndag 27 februari 2017

Radioprogram för åk 8

Ligga med P3

8B lyssna till tisdag

8A lyssna till onsdag