torsdag 14 december 2017

Uppgifter torsdag

Hej

Jag är sjuk idag torsdag så ni kommer eventuellt få arbeta på egen hand om det inte dyker upp vikarie.

Åttor:
Ni jobbar med er poster eller film. Gör klart idag. I planeringen för området "kraft och rörelse" står det vad ni ska ta med i er presentation, frågorna som avslutade båda undersökningarna är en bra hjälp för vad ni ska ta upp i era slutsatser. Jag är förmodligen på plats imorgon och kan hjälpa er under elevens vals första timme om ni inte hinner klart idag.

Sjuor: Ni arbetar med astronomi, sidorna i boken och frågorna som hörde till. Kom ihåg att ni gärna får ställa frågor här: https://padlet.com/koufeboufe/los7g4hyyecf Så svarar jag på måndag.
Om jag bad dig träna mer på kemins begrepp efter kemiprovet och du har tänkt att redovisa det kan du låna en kemibok om du vill. På tisdag har vi resttid - sista chansen då för denna termin! Jag finns förmodligen på plats under elevens val på fredag, kom och fråga mig då om du vill ha hjälp!

måndag 4 december 2017


Hej alla glada elever i åk 9. Här kommer skriftliga svar på frågor som några av er har skickat in till mig under dagen:
  1. När kroppens celler förbränner glukos bildas vatten och koldioxid som tillsammans väger mer än glukosen. Förklara varför.
Tänk på: formeln för cellandning är:
Glukos + syre àkoldioxid + vatten + energi
På reagentsidan (det vi har före reaktionen) finns glukos OCH syre. Det som finns efteråt är koldioxid och vatten. Koldioxid och vatten väger mer än glukos. I formeln ser du att förutom glukos krävs det socker. Materia försvinner inte i en kemisk reaktion, de atomer som finns före finns kvar efteråt men de har reagerat och bildat nya föreningar. I frågeställningen nämns inte syre. Syre väger också.

2.      När kroppens celler förbränner glukos bildas koldioxid. Förklara hur det sedan försvinner ut ur kroppen.
Tänk på: Koldioxid transporteras ut ur kroppen med så kallade vesiklar. Koldioxiden löses sedan i blodet och transporteras via blodomloppet till lungorna där koldioxiden byter plats med syre i lungorna, vi andas sedan ut koldioxiden.


21På bilden nedan kan du se laktos och sackaros och två källor till dessa sockerarter. Kroppen har lätt att bryta ned sackaros (se bilden nedan) men svårt att bryta ned laktos. Förklara vad det beror på, använd kemiska begrepp och modeller.

Tänk på: strukturmodellen (atomerna och bindningarna) är till för att vi ska få syn på någonting. I det här fallet kan det bli synligt att sackaros och laktos inte ser likadana ut. Enzymer arbetar inte med en ”formel” utan med hur molekylerna ser ut, de behöver ett s.k. ”active site” (sök om du vill), alltså en plats där molekylen/erna platsar in väldigt bra i enzymet. När molekylerna gör det kan enzymet arbeta, t.ex. sönderdela eller reagera till nya molekyler.


29. Vad bildas när kroppen förbränner fett?

                      Tänk på: Fett innehåller vad? (kolkedja med syre och väte). Vad KAN bildas av C, H och O? Fettförbränning fungerar inte på samma sätt som förbränning av kolhydrater men produkterna är likadana.


30. Varför är det viktigt att äta olika sorters fett?

                      Tänk på: vilka olika sorters fett finns det och vad använder kroppen fett till? Olika fetter används till olika saker i kroppen – om kroppen inte kan tillverka fettet själv måste vi äta den typen av fett. Människan är ett djur, vilken typ av fetter kommer från djurriket och vilken typ av fett kommer från växtriket?

32. Resonera om fett har ett glykemiskt index?

                      Tänk på: glykemiskt index är ett mått på hur olika livsmedel påverkar blodsockret. Fett kan omvandlas till socker av kroppen men det är en (relativt) långsam process i kroppen. Det som påverkar blodsockret mest är socker/kolhydrater men fett påverkar också – vi testade det här med Einar, Rasmus, Samuel och Felicia. De med högt glykemiskt index gav snabb blodsockerhöjning (snabba kolhydrater t.ex. socker) och de med lågt glykemiskt index gav långsammare blodsockerhöjning (t.ex. maten med långsamma kolhydrater och mycket fett)


36. * En vanlig kemisk reaktion som alltid sker i par är reduktion - oxidation. En kopparjon har laddning 1+: Cu+.Vad händer med kopparjonen om den reduceras?

Tänk på:
Cu+ + e- à Cu
En positiv jon har färre elektroner än protoner (proton positiv +, elektron negativ -)
Om en positiv jon som tar upp en elektron REDUCERAS – vad reduceras? Jo laddningen. Från att ha varit +1 blir laddningen 0 (noll). Om ett ämne reduceras måste ett annat ämne ge elektroner (elektronen måste komma från någonting) vi säger att det ämnet OXIDERAS.37. *På bilden nedan ser du butanol. Vad händer med denna kemiska förening om den oxideras?

                      Tänk på:
Metanol – metansyra (myrsyra brukar vi säga)
Etanol – etansyra (ättikssyra brukar vi säga)
Butanol - ? (smörsyra brukar vi säga) 
                                                          


38. Vad gör antioxidanter i vår kropp?

                      Tänk på: vad är oxidation – en typ av reaktion där ett ämne oxideras. Det är inte bra om celler som inte ska oxideras faktiskt oxideras (de fungerar inte som det är tänkt då).
Antioxidanter förhindrar att den här oxidationen sker (eller så sker en oxidering med det ämnet istället)

söndag 3 december 2017

Åk 8

Vad ni ska tänka på när ni rapporterar med poster/film.

1. TID. Ni har två lektioner på er.

För övrigt:
A3-format (för postern)
 Era namn måste vara väl synliga
 Tydlig titel
 Ni måste ha minst en bild ni själva har gjort eller fotograferat.
 Ni måste presentera er hypotes
 Ni måste presentera VAD ni har gjort och HUR
 Ni måste presentera era resultat, ju tydligare desto bättre. Diagram och tabeller är ett
hett tips.
 Ni måste åtminstone försöka förklara vad som hände och vad det berodde på.

Försök tänka på i vilken ordning era delar kommer så det blir lätt att följa med!

torsdag 30 november 2017

Åk 7 inför provet i kemi

Här finns en filmad genomgång där jag går igenom några av de grundläggande begreppen inom kemi

fredag 10 november 2017